Sami Lushtaku
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
910,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
15,000.00 €
925,000.00 €
2013
1,580,000.00 €
40,000.00 €
600,000.00 €
4,250.00 €
51,000.00 €
2,275,250.00 €
2012
1,580,000.00 €
40,000.00 €
600,000.00 €
4,250.00 €
51,000.00 €
2,275,250.00 €
2011
1,580,000.00 €
40,000.00 €
600,000.00 €
4,250.00 €
51,000.00 €
2,275,250.00 €