Qemajl Mustafa
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2013
713,000.00 €
150,000.00 €
260,000.00 €
15,120.00 €
14,000.00 €
0.00 €
1,152,120.00 €
2012
713,000.00 €
150,000.00 €
260,000.00 €
11,020.00 €
10,452.00 €
0.00 €
1,144,472.00 €
2011
713,000.00 €
150,000.00 €
260,000.00 €
15,133.00 €
20,320.00 €
3,000.00 €
1,161,453.00 €