Burim Berisha
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
36,000.00 €
0.00 €
11,715.00 €
17,015.00 €
0.00 €
5,612.00 €
70,342.00 €
2022
186,000.00 €
30,000.00 €
25,000.00 €
15,979.80 €
4,560.00 €
5,160.00 €
266,699.80 €
2021
86,000.00 €
18,445.00 €
6,898.12 €
15,979.80 €
4,560.00 €
5,160.00 €
137,042.92 €
2020
186,000.00 €
18,445.00 €
25,000.00 €
15,979.80 €
4,560.00 €
5,160.00 €
255,144.80 €
2019
186,000.00 €
28,445.00 €
21,301.00 €
15,979.80 €
10,896.00 €
5,160.00 €
267,781.80 €
2018
186,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
25,320.00 €
0.00 €
2,900.00 €
224,220.00 €
2017
201,000.00 €
20,000.00 €
0.00 €
19,180.00 €
0.00 €
2,900.00 €
243,080.00 €
2016
201,000.00 €
20,000.00 €
0.00 €
19,180.00 €
0.00 €
2,900.00 €
243,080.00 €
2015
186,000.00 €
14,500.00 €
0.00 €
19,180.00 €
0.00 €
2,900.00 €
222,580.00 €
2014
186,000.00 €
14,500.00 €
0.00 €
16,080.00 €
0.00 €
2,900.00 €
219,480.00 €
2013
186,000.00 €
18,500.00 €
0.00 €
17,520.00 €
0.00 €
2,900.00 €
224,920.00 €
2012
186,000.00 €
18,500.00 €
0.00 €
17,520.00 €
0.00 €
2,900.00 €
224,920.00 €
2011
186,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
17,520.00 €
0.00 €
2,900.00 €
216,420.00 €