Agim Veliu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
0.00 €
39,140.00 €
17,168.00 €
6,000.00 €
62,308.00 €
2020
0.00 €
16,443.97 €
12,420.72 €
6,000.00 €
34,864.69 €
2019
0.00 €
19,449.00 €
14,253.00 €
0.00 €
33,702.00 €
2018
0.00 €
14,516.00 €
14,373.00 €
0.00 €
28,889.00 €
2017
0.00 €
8,935.00 €
14,373.00 €
0.00 €
23,308.00 €
2016
0.00 €
14,719.00 €
14,373.00 €
0.00 €
29,092.00 €
2015
0.00 €
52,037.00 €
14,373.00 €
0.00 €
66,410.00 €
2014
85,000.00 €
52,220.00 €
23,127.00 €
0.00 €
160,347.00 €
2013
85,000.00 €
49,210.00 €
23,127.00 €
0.00 €
157,337.00 €
2012
85,000.00 €
42,128.00 €
13,200.00 €
0.00 €
140,328.00 €
2011
85,000.00 €
37,005.00 €
23,127.00 €
0.00 €
145,132.00 €