Mehmet Krasniqi
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2013
100,000.00 €
7,000.00 €
7,960.00 €
15,060.00 €
5,760.00 €
135,780.00 €
2012
100,000.00 €
7,000.00 €
27,000.00 €
14,580.00 €
4,680.00 €
153,260.00 €
2011
100,000.00 €
5,000.00 €
17,000.00 €
13,230.00 €
4,320.00 €
139,550.00 €