Rifat Krasnic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
160,000.00 €
7,000.00 €
12,000.00 €
0.00 €
179,000.00 €
2013
150,000.00 €
8,000.00 €
12,400.00 €
0.00 €
170,400.00 €
2012
100,000.00 €
7,500.00 €
12,360.00 €
0.00 €
119,860.00 €
2011
100,000.00 €
7,500.00 €
12,360.00 €
0.00 €
119,860.00 €
2010
80,000.00 €
5,750.00 €
12,372.00 €
1,500.00 €
99,622.00 €