Bratislav Nikolic
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
50,000.00 €
65,000.00 €
132,231.04 €
16,156.00 €
263,387.04 €
2020
50,000.00 €
65,000.00 €
116,099.04 €
15,760.94 €
246,859.98 €
2019
50,000.00 €
70,000.00 €
58,934.00 €
19,737.00 €
198,671.00 €
2018
50,000.00 €
70,000.00 €
46,850.00 €
13,598.00 €
180,448.00 €
2017
50,000.00 €
70,000.00 €
32,700.00 €
0.00 €
152,700.00 €
2016
50,000.00 €
79,500.00 €
17,558.00 €
13,334.00 €
160,392.00 €
2015
50,000.00 €
7,000.00 €
26,957.00 €
14,733.00 €
98,690.00 €
2014
50,000.00 €
7,000.00 €
46,152.00 €
12,553.00 €
115,705.00 €
2013
50,000.00 €
0.00 €
52,000.00 €
11,000.00 €
113,000.00 €
2011
60,000.00 €
0.00 €
30,000.00 €
0.00 €
90,000.00 €