Bajrush Ymeri
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2013
224,000.00 €
3,000.00 €
4,400.00 €
15,900.00 €
247,300.00 €
2012
224,000.00 €
13,000.00 €
2,000.00 €
3,600.00 €
242,600.00 €
2011
220,000.00 €
13,000.00 €
4,000.00 €
3,120.00 €
240,120.00 €