Nenad Cvetkoviq
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2013
129,800.00 €
11,887.00 €
141,687.00 €
2011
100,000.00 €
10,416.00 €
110,416.00 €