Ramadan Muja
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
150,000.00 €
122,083.00 €
21,440.00 €
2,220.00 €
295,743.00 €
2016
150,000.00 €
103,416.00 €
20,560.00 €
1,896.00 €
275,872.00 €
2015
150,000.00 €
0.00 €
16,053.00 €
5,040.00 €
171,093.00 €
2014
150,000.00 €
59,000.00 €
12,896.00 €
4,200.00 €
226,096.00 €
2013
150,000.00 €
59,000.00 €
21,752.00 €
4,200.00 €
234,952.00 €
2012
150,000.00 €
36,714.00 €
17,901.00 €
4,200.00 €
208,815.00 €
2011
150,000.00 €
18,000.00 €
12,504.00 €
3,000.00 €
183,504.00 €