Naim Ismajli
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
553,000.00 €
9,000.00 €
2,676.00 €
36,837.08 €
601,513.08 €
2020
553,000.00 €
9,000.00 €
2,676.00 €
36,837.08 €
601,513.08 €
2019
605,000.00 €
4,000.00 €
3,631.00 €
38,033.00 €
650,664.00 €
2018
513,000.00 €
19,000.00 €
23,270.00 €
32,362.00 €
587,632.00 €
2017
513,000.00 €
15,000.00 €
1,270.00 €
32,662.00 €
561,932.00 €
2016
513,000.00 €
15,000.00 €
2,909.00 €
31,245.00 €
562,154.00 €
2015
358,000.00 €
15,000.00 €
10,500.00 €
27,444.00 €
410,944.00 €
2014
350,000.00 €
18,000.00 €
0.00 €
23,880.00 €
391,880.00 €
2013
350,000.00 €
33,000.00 €
0.00 €
23,880.00 €
406,880.00 €
2012
350,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
11,880.00 €
376,880.00 €
2011
350,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
11,880.00 €
376,880.00 €