Nexhmedin Arifi
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2013
79,000.00 €
8,000.00 €
10,200.00 €
97,200.00 €
2012
79,000.00 €
8,000.00 €
10,200.00 €
97,200.00 €
2011
320,000.00 €
22,200.00 €
10,320.00 €
352,520.00 €