Smajl Latifi
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2023
96,000.00 €
10,000.00 €
227.00 €
17,592.00 €
123,819.00 €
2022
163,000.00 €
8,000.00 €
39,626.66 €
17,304.00 €
227,930.66 €
2021
163,000.00 €
4,500.00 €
29,399.34 €
17,304.00 €
214,203.34 €
2020
163,000.00 €
5,000.00 €
18,317.35 €
17,304.00 €
203,621.35 €
2019
163,000.00 €
3,000.00 €
3,145.00 €
17,306.00 €
186,451.00 €
2018
163,000.00 €
3,500.00 €
147.00 €
14,606.00 €
181,253.00 €
2017
163,000.00 €
3,500.00 €
148.00 €
13,668.00 €
180,316.00 €
2013
168,000.00 €
10,000.00 €
1,608.00 €
10,992.00 €
190,600.00 €
2012
168,000.00 €
10,000.00 €
1,002.00 €
10,992.00 €
189,994.00 €
2011
168,000.00 €
10,000.00 €
398.00 €
10,992.00 €
189,390.00 €