Isni Kilaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
190,000.00 €
19,000.00 €
1,000.00 €
14,127.36 €
224,127.36 €
2013
310,000.00 €
24,000.00 €
1,000.00 €
17,000.00 €
352,000.00 €
2012
310,000.00 €
15,011.00 €
1,000.00 €
25,000.00 €
351,011.00 €
2011
310,000.00 €
15,011.00 €
1,000.00 €
19,000.00 €
345,011.00 €