Shaip Surdolli
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2013
36,000.00 €
11,000.00 €
140,424.00 €
187,424.00 €
2012
34,000.00 €
10,500.00 €
50,424.00 €
94,924.00 €
2011
36,000.00 €
3,000.00 €
45,704.00 €
84,704.00 €