Radoica Tomic
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2013
3,500.00 €
2,600.00 €
22,896.00 €
28,996.00 €
2012
0.00 €
10,000.00 €
13,296.00 €
23,296.00 €
2011
0.00 €
10,000.00 €
0.00 €
10,000.00 €