Behgjet Pacolli
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
210,539,451.48 €
8,504,000.00 €
506,029,000.00 €
10,799,878.85 €
3,856,906.00 €
739,729,236.33 €
2020
205,539,451.48 €
10,518,000.00 €
477,260,101.00 €
4,644,993.92 €
5,456,226.00 €
703,418,772.40 €
2019
203,130,001.48 €
10,518,000.00 €
504,400,000.00 €
4,801,212.14 €
1,739,683.00 €
724,588,896.62 €
2018
203,130,001.48 €
10,518,000.00 €
470,160,100.00 €
6,236,954.06 €
5,453,590.00 €
695,498,645.54 €
2017
203,129,996.00 €
10,518,000.00 €
470,160,100.00 €
5,658,583.00 €
6,900,700.00 €
696,367,379.00 €
2015
199,230,000.25 €
18,168,000.00 €
92,015,000.00 €
2,758,780.72 €
504,000.00 €
312,675,780.97 €
2014
214,379,996.00 €
18,000,000.00 €
120,000,000.00 €
2,728,979.83 €
0.00 €
355,108,975.83 €
2013
199,229,996.00 €
168,000.00 €
92,032,000.00 €
3,549,571.83 €
0.00 €
294,979,567.83 €
2012
133,944,601.35 €
224,000.00 €
39,000,000.00 €
3,662,480.38 €
610,272.00 €
177,441,353.73 €
2011
133,944,601.35 €
280,000.00 €
37,000,000.00 €
39,175.58 €
560,272.00 €
171,824,048.93 €