Rasim Selmanaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
356,500.00 €
26,800.00 €
0.00 €
24,099.59 €
407,399.59 €
2020
356,500.00 €
26,800.00 €
0.00 €
24,099.59 €
407,399.59 €
2019
356,500.00 €
17,000.00 €
0.00 €
27,080.00 €
400,580.00 €
2017
296,500.00 €
0.00 €
1,500.00 €
21,705.00 €
319,705.00 €
2016
296,500.00 €
8,000.00 €
2,500.00 €
21,705.00 €
328,705.00 €
2015
296,500.00 €
8,000.00 €
0.00 €
15,000.00 €
319,500.00 €
2014
328,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
13,200.00 €
351,200.00 €
2013
328,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
13,200.00 €
351,200.00 €
2012
328,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
13,200.00 €
351,200.00 €
2011
296,500.00 €
10,000.00 €
0.00 €
13,200.00 €
319,700.00 €