Sasa Mirkovic
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
5,000.00 €
11,880.00 €
4,547.00 €
21,427.00 €
2013
5,000.00 €
11,880.00 €
4,547.00 €
21,427.00 €
2012
0.00 €
11,880.00 €
0.00 €
11,880.00 €
2011
0.00 €
11,880.00 €
0.00 €
11,880.00 €