Agron Kuci
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
1,020,000.00 €
4,500.00 €
0.00 €
14,593.44 €
9,600.00 €
1,048,693.44 €
2020
1,020,000.00 €
110,000.00 €
0.00 €
14,400.00 €
9,600.00 €
1,154,000.00 €
2019
1,020,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
14,400.00 €
9,600.00 €
1,049,000.00 €
2018
1,020,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
24,060.00 €
0.00 €
1,049,060.00 €
2017
1,020,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
23,400.00 €
0.00 €
1,048,400.00 €
2016
1,020,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
12,030.00 €
0.00 €
1,037,030.00 €
2014
910,000.00 €
6,000.00 €
14,500.00 €
11,880.00 €
0.00 €
942,380.00 €
2013
910,000.00 €
7,680.00 €
9,500.00 €
11,880.00 €
0.00 €
939,060.00 €
2012
910,000.00 €
9,600.00 €
4,800.00 €
10,416.00 €
0.00 €
934,816.00 €
2011
910,000.00 €
9,600.00 €
0.00 €
10,416.00 €
0.00 €
930,016.00 €