Nexhat Demaku
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2015
455,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
6,500.00 €
20,958.00 €
492,458.00 €
2014
695,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
3,500.00 €
17,988.00 €
726,488.00 €
2013
695,000.00 €
10,000.00 €
2,000.00 €
3,500.00 €
17,988.00 €
728,488.00 €
2012
335,000.00 €
10,000.00 €
2,000.00 €
3,500.00 €
17,640.00 €
368,140.00 €
2011
335,000.00 €
10,000.00 €
2,000.00 €
3,500.00 €
12,000.00 €
362,500.00 €