Bajram Mulaku
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
150,000.00 €
12,000.00 €
15,351.74 €
45,642.08 €
5,472.00 €
228,465.82 €
2016
140,000.00 €
3,500.00 €
13,366.00 €
22,530.00 €
4,956.00 €
184,352.00 €
2014
150,000.00 €
6,000.00 €
1,100.00 €
18,658.00 €
4,440.00 €
180,198.00 €
2013
150,000.00 €
6,000.00 €
1,100.00 €
18,658.00 €
4,440.00 €
180,198.00 €
2012
150,000.00 €
6,000.00 €
1,100.00 €
19,200.00 €
4,440.00 €
180,740.00 €
2011
150,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
19,200.00 €
0.00 €
175,200.00 €