Salim Jonuzi
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2018
60,000.00 €
9,000.00 €
28,476.00 €
97,476.00 €
2017
75,000.00 €
3,500.00 €
28,476.00 €
106,976.00 €
2016
70,000.00 €
3,500.00 €
28,012.00 €
101,512.00 €
2015
45,000.00 €
9,500.00 €
24,000.00 €
78,500.00 €
2014
45,000.00 €
18,000.00 €
1,100.00 €
64,100.00 €
2013
45,000.00 €
18,000.00 €
12,400.00 €
75,400.00 €
2012
45,000.00 €
18,000.00 €
12,400.00 €
75,400.00 €
2011
45,000.00 €
18,000.00 €
12,400.00 €
75,400.00 €