Arif Butuc
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2018
120,000.00 €
3,500.00 €
0.00 €
13,587.00 €
137,087.00 €
2016
120,000.00 €
3,200.00 €
0.00 €
13,894.00 €
137,094.00 €
2015
120,000.00 €
3,500.00 €
0.00 €
12,328.00 €
135,828.00 €
2014
120,000.00 €
0.00 €
900.00 €
12,328.00 €
133,228.00 €
2013
120,000.00 €
2,000.00 €
900.00 €
11,880.00 €
134,780.00 €
2011
120,000.00 €
0.00 €
900.00 €
10,800.00 €
131,700.00 €