Srdjan Sentic
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2011
98,700.00 €
8,000.00 €
52,000.00 €
36,396.00 €
4,000.00 €
199,096.00 €
2010
0.00 €
9,000.00 €
38,600.00 €
26,316.00 €
7,200.00 €
81,116.00 €