Svetislav Ivanovic
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
65,000.00 €
28,500.00 €
20,000.00 €
19,760.00 €
1,140.00 €
4,212.00 €
5,832.00 €
144,444.00 €
2020
65,000.00 €
28,500.00 €
20,000.00 €
19,760.00 €
1,140.00 €
0.00 €
5,832.00 €
140,232.00 €
2017
65,000.00 €
28,500.00 €
20,000.00 €
22,160.00 €
0.00 €
0.00 €
5,040.00 €
140,700.00 €
2016
65,000.00 €
28,500.00 €
20,000.00 €
22,160.00 €
0.00 €
0.00 €
5,040.00 €
140,700.00 €
2015
65,000.00 €
28,500.00 €
20,000.00 €
15,600.00 €
0.00 €
0.00 €
6,540.00 €
135,640.00 €
2014
85,000.00 €
13,500.00 €
20,000.00 €
18,900.00 €
0.00 €
0.00 €
4,200.00 €
141,600.00 €