Begzad Sinani
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
188,640.00 €
15,800.00 €
13,788.00 €
218,228.00 €
2016
188,640.00 €
5,100.00 €
12,960.00 €
206,700.00 €
2015
188,640.00 €
5,100.00 €
12,960.00 €
206,700.00 €
2014
8,640.00 €
5,100.00 €
0.00 €
13,740.00 €