Lutfi Haziri
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
1,851,000.00 €
0.00 €
266,433.54 €
15,512.05 €
13,224.00 €
7,200.00 €
2,153,369.59 €
2020
1,851,000.00 €
3,000.00 €
226,695.95 €
16,444.25 €
1,102.50 €
7,200.00 €
2,105,442.70 €
2019
1,851,000.00 €
3,000.00 €
229,354.00 €
16,444.00 €
2,182.00 €
7,200.00 €
2,109,180.00 €
2018
1,650,000.00 €
3,000.00 €
187,195.00 €
22,885.00 €
0.00 €
4,440.00 €
1,867,520.00 €
2017
1,650,000.00 €
3,000.00 €
195,048.00 €
22,885.00 €
0.00 €
4,440.00 €
1,875,373.00 €
2016
1,760,000.00 €
3,000.00 €
214,223.00 €
22,885.00 €
0.00 €
4,440.00 €
2,004,548.00 €
2015
1,350,000.00 €
10,000.00 €
121,000.00 €
18,440.00 €
0.00 €
4,680.00 €
1,504,120.00 €
2014
1,652,000.00 €
35,000.00 €
96,100.00 €
72,000.00 €
0.00 €
3,600.00 €
1,858,700.00 €
2013
1,652,000.00 €
35,000.00 €
96,458.00 €
110,800.00 €
0.00 €
3,360.00 €
1,897,618.00 €
2012
1,652,000.00 €
25,000.00 €
101,458.00 €
25,451.00 €
0.00 €
2,880.00 €
1,806,789.00 €
2011
1,652,000.00 €
25,000.00 €
17,700.00 €
18,000.00 €
0.00 €
12,000.00 €
1,724,700.00 €