Branimir Stojanovic
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
6,200.00 €
18,216.20 €
7,200.00 €
31,616.20 €
2015
4,000.00 €
30,000.00 €
7,200.00 €
41,200.00 €
2014
0.00 €
9,100.00 €
0.00 €
9,100.00 €