Imri Ahmeti
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2023
266,000.00 €
11,000.00 €
24,931.00 €
18,651.00 €
8,700.00 €
329,282.00 €
2022
265,000.00 €
13,000.00 €
20,500.00 €
16,152.00 €
8,172.00 €
322,824.00 €
2021
265,000.00 €
21,500.00 €
15,500.00 €
16,876.00 €
14,604.00 €
333,480.00 €
2020
265,000.00 €
21,500.00 €
9,800.00 €
16,876.00 €
14,604.00 €
327,780.00 €
2019
265,000.00 €
17,500.00 €
7,500.00 €
16,776.00 €
14,604.00 €
321,380.00 €
2018
265,000.00 €
10,500.00 €
4,950.00 €
23,956.00 €
0.00 €
304,406.00 €
2017
270,000.00 €
10,500.00 €
3,450.00 €
19,716.00 €
0.00 €
303,666.00 €
2016
270,000.00 €
12,200.00 €
3,450.00 €
19,409.00 €
0.00 €
305,059.00 €
2015
270,000.00 €
9,000.00 €
2,730.00 €
13,668.00 €
0.00 €
295,398.00 €
2014
256,000.00 €
21,000.00 €
4,500.00 €
0.00 €
0.00 €
281,500.00 €
2013
256,000.00 €
9,000.00 €
2,000.00 €
21,571.00 €
0.00 €
288,571.00 €
2012
256,000.00 €
9,000.00 €
7,100.00 €
23,040.00 €
0.00 €
295,140.00 €
2011
256,000.00 €
9,000.00 €
600.00 €
23,040.00 €
0.00 €
288,640.00 €