Ragip Begaj
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
280,000.00 €
5,000.00 €
80,000.00 €
0.00 €
17,668.00 €
382,668.00 €
2020
280,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,668.00 €
302,668.00 €
2019
280,000.00 €
5,000.00 €
80,000.00 €
4,500.00 €
17,668.00 €
387,168.00 €
2017
280,000.00 €
5,000.00 €
80,000.00 €
0.00 €
17,744.00 €
382,744.00 €
2016
280,000.00 €
5,000.00 €
80,000.00 €
0.00 €
17,744.00 €
382,744.00 €
2015
270,000.00 €
5,000.00 €
80,000.00 €
0.00 €
12,540.00 €
367,540.00 €
2014
206,000.00 €
5,000.00 €
150,000.00 €
0.00 €
26,540.00 €
387,540.00 €