Agim Bahtiri
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2021
7,620,000.00 €
0.00 €
9,500.00 €
17,687.64 €
336,000.00 €
7,983,187.64 €
2020
7,610,000.00 €
10,000.00 €
20,000.00 €
17,606.17 €
336,000.00 €
7,993,606.17 €
2019
7,560,000.00 €
10,000.00 €
10,000.00 €
17,606.17 €
336,000.00 €
7,933,606.17 €
2018
7,560,000.00 €
10,000.00 €
7,150.00 €
351,753.00 €
0.00 €
7,928,903.00 €
2017
7,560,000.00 €
10,000.00 €
5,515.00 €
351,753.00 €
0.00 €
7,927,268.00 €
2016
7,560,000.00 €
10,000.00 €
5,515.00 €
351,753.00 €
0.00 €
7,927,268.00 €
2015
1,980,000.00 €
11,800.00 €
0.00 €
349,200.00 €
0.00 €
2,341,000.00 €
2014
7,560,000.00 €
11,800.00 €
0.00 €
13,200.00 €
0.00 €
7,585,000.00 €