Xhafer Gashi
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
827,500.00 €
18,000.00 €
2,114,367.00 €
136,035.00 €
14,736.00 €
2,278.00 €
157,100.00 €
74,200.00 €
3,344,216.00 €
2022
518,080.00 €
18,000.00 €
1,908,458.85 €
7,599.22 €
14,681.82 €
2,476.00 €
6,000.00 €
18,450.00 €
2,493,745.89 €
2021
518,080.00 €
18,000.00 €
625,150.45 €
32,035.01 €
18,331.03 €
2,376.00 €
66,703.92 €
41,681.04 €
1,322,357.45 €
2020
414,080.00 €
18,000.00 €
1,609,586.03 €
4,882.16 €
14,589.53 €
2,558.00 €
6,400.00 €
18,700.00 €
2,088,795.72 €
2019
414,080.00 €
18,000.00 €
1,569,641.96 €
3,911.00 €
15,623.00 €
2,964.00 €
42,000.00 €
33,100.00 €
2,099,319.96 €
2018
234,080.00 €
5,500.00 €
1,591,257.00 €
3,496.80 €
20,032.00 €
0.00 €
0.00 €
18,040.00 €
1,872,405.80 €
2017
370,000.00 €
5,500.00 €
12,675,061.30 €
1,292.00 €
20,680.00 €
0.00 €
0.00 €
18,000.00 €
13,090,533.30 €
2016
370,000.00 €
0.00 €
1,500,000.00 €
1,400.00 €
159,054.00 €
0.00 €
0.00 €
18,000.00 €
2,048,454.00 €
2015
370,000.00 €
0.00 €
1,383,000.00 €
1,150.00 €
15,460.00 €
0.00 €
0.00 €
18,000.00 €
1,787,610.00 €
2014
370,000.00 €
0.00 €
1,550,000.00 €
0.00 €
90,612.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2,010,612.00 €