Nenad Rasic
(Ish Zëvendës Kryeministër/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
700,000.00 €
10,000.00 €
260,000.00 €
1,100.00 €
35,040.00 €
7,440.00 €
1,013,580.00 €
2017
950,000.00 €
4,000.00 €
260,000.00 €
1,500.00 €
35,040.00 €
7,200.00 €
1,257,740.00 €
2016
1,000,000.00 €
4,500.00 €
4,000.00 €
0.00 €
21,978.44 €
7,350.00 €
1,037,828.44 €
2015
860,000.00 €
4,500.00 €
22,000.00 €
12,450.00 €
32,400.00 €
7,200.00 €
938,550.00 €
2014
883,750.00 €
5,000.00 €
25,000.00 €
2,240.00 €
18,420.00 €
9,456.00 €
943,866.00 €
2013
843,750.00 €
5,000.00 €
25,000.00 €
920.00 €
20,580.00 €
9,456.00 €
904,706.00 €
2012
843,750.00 €
5,000.00 €
25,000.00 €
920.00 €
20,580.00 €
9,456.00 €
904,706.00 €
2011
735,000.00 €
6,000.00 €
14,000.00 €
41,600.00 €
24,200.00 €
8,900.00 €
829,700.00 €
2010
590,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
12,100.00 €
23,040.00 €
11,400.00 €
642,540.00 €