Dragan Nikolic
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
37,500.00 €
3,800.00 €
1,500.00 €
15,900.00 €
7,200.00 €
65,900.00 €
2016
21,100.00 €
0.00 €
1,000.00 €
15,960.00 €
0.00 €
38,060.00 €
2015
60,000.00 €
0.00 €
7,000.00 €
14,760.00 €
6,000.00 €
87,760.00 €
2014
108,200.00 €
0.00 €
1,000.00 €
9,840.00 €
6,000.00 €
125,040.00 €