Gazmend Muhaxheri
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
2,328,610.00 €
27,000.00 €
0.00 €
48,920.00 €
15,396.00 €
2,419,926.00 €
2022
2,317,110.00 €
17,000.00 €
0.00 €
48,710.52 €
15,396.00 €
2,398,216.52 €
2021
1,648,950.00 €
17,000.00 €
0.00 €
51,910.52 €
15,396.00 €
1,733,256.52 €
2020
2,440,023.00 €
17,000.00 €
0.00 €
15,110.52 €
19,701.82 €
2,491,835.34 €
2019
244,000.00 €
26,000.00 €
0.00 €
15,042.00 €
19,701.00 €
304,743.00 €
2018
244,000.00 €
26,000.00 €
20,000.00 €
15,042.00 €
19,701.00 €
324,743.00 €
2017
2,415,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
23,328.00 €
12,480.00 €
2,460,808.00 €
2016
2,415,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
23,328.00 €
12,480.00 €
2,460,808.00 €
2015
2,415,000.00 €
15,000.00 €
25,000.00 €
22,668.00 €
12,000.00 €
2,489,668.00 €
2014
1,925,000.00 €
4,000.00 €
25,000.00 €
14,400.00 €
0.00 €
1,968,400.00 €