Shpend Ahmeti
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
0.00 €
8,546.00 €
51,045.00 €
0.00 €
59,591.00 €
2020
6,000.00 €
3,200.00 €
18,439.00 €
0.00 €
27,639.00 €
2019
8,000.00 €
6,200.00 €
19,476.00 €
0.00 €
33,676.00 €
2018
9,000.00 €
5,000.00 €
17,072.00 €
4,200.00 €
35,272.00 €
2017
10,000.00 €
4,800.00 €
17,378.00 €
8,400.00 €
40,578.00 €
2016
11,000.00 €
4,500.00 €
17,496.30 €
8,400.00 €
41,396.30 €
2015
24,000.00 €
3,300.00 €
19,200.00 €
7,500.00 €
54,000.00 €
2014
24,000.00 €
34,700.00 €
17,520.00 €
6,600.00 €
82,820.00 €