Idriz Vehapi
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
354,000.00 €
9,400.00 €
24,630.00 €
37,430.00 €
425,460.00 €
2016
344,000.00 €
4,000.00 €
1,169.00 €
33,701.00 €
382,870.00 €
2015
319,000.00 €
13,000.00 €
6,010.00 €
32,330.00 €
370,340.00 €
2014
319,000.00 €
16,000.00 €
7,818.00 €
41,720.00 €
384,538.00 €
2013
272,000.00 €
16,000.00 €
13,000.00 €
38,769.00 €
339,769.00 €
2012
272,000.00 €
16,000.00 €
4,000.00 €
30,513.00 €
322,513.00 €