Vucina Jankovic
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
45,000.00 €
93,000.00 €
14,016.00 €
152,016.00 €
2020
45,000.00 €
0.00 €
12,600.00 €
57,600.00 €
2019
45,000.00 €
65,400.00 €
12,600.00 €
123,000.00 €
2018
45,000.00 €
62,500.00 €
13,596.00 €
121,096.00 €
2017
40,000.00 €
12,960.00 €
12,960.00 €
65,920.00 €