Muharrem Svarqa
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
414,800.00 €
7,500.00 €
1,194.00 €
16,188.00 €
4,800.00 €
444,482.00 €
2016
414,800.00 €
7,500.00 €
1,308.00 €
15,854.00 €
4,800.00 €
444,262.00 €
2015
405,800.00 €
9,500.00 €
1,252.00 €
16,320.00 €
2,000.00 €
434,872.00 €