Vladeta Kostiq
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
359,000.00 €
14,500.00 €
18,491.00 €
16,909.00 €
6,295.00 €
415,195.00 €