Xhafer Tahiri
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
175,560.00 €
12,800.00 €
13,570.96 €
22,749.59 €
10,980.00 €
235,660.55 €
2020
75,560.00 €
12,800.00 €
9,900.00 €
22,997.81 €
9,276.00 €
130,533.81 €
2019
75,560.00 €
12,800.00 €
3,000.00 €
22,314.00 €
5,040.00 €
118,714.00 €
2017
75,560.00 €
12,800.00 €
115.00 €
19,633.00 €
5,040.00 €
113,148.00 €