Bekim Jashari
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
12,125.00 €
34,000.00 €
250,000.00 €
126,267.00 €
14,831.76 €
27,960.00 €
465,183.76 €
2020
12,125.00 €
66,000.00 €
250,000.00 €
104,576.76 €
22,631.76 €
21,840.00 €
477,173.52 €
2019
12,125.00 €
66,000.00 €
250,000.00 €
61,873.00 €
42,791.00 €
0.00 €
432,789.00 €
2018
12,125.00 €
66,000.00 €
250,000.00 €
50,955.00 €
41,359.00 €
0.00 €
420,439.00 €