Daut Xhemajli
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2013
210,000.00 €
5,600.00 €
14,190.00 €
4,200.00 €
233,990.00 €
2012
210,000.00 €
5,600.00 €
14,184.00 €
4,200.00 €
233,984.00 €