Bashkim Ramosaj
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2023
160,000.00 €
9,000.00 €
350.00 €
14,527.32 €
183,877.32 €
2022
160,000.00 €
0.00 €
280.00 €
14,388.00 €
174,668.00 €
2021
160,000.00 €
5,000.00 €
350.00 €
14,388.00 €
179,738.00 €
2020
400,250.00 €
5,000.00 €
0.00 €
14,328.00 €
419,578.00 €
2019
160,000.00 €
0.00 €
0.00 €
13,800.00 €
173,800.00 €
2018
160,000.00 €
0.00 €
0.00 €
13,800.00 €
173,800.00 €