Vladica Aritonoviç
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
58,000.00 €
15,561.00 €
73,561.00 €
2019
58,000.00 €
15,271.00 €
73,271.00 €
2018
58,000.00 €
8,899.00 €
66,899.00 €