Dragan Petkoviç
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
39,700.00 €
1,500.00 €
14,400.00 €
55,600.00 €
2021
39,700.00 €
2,000.00 €
14,400.00 €
56,100.00 €
2020
39,700.00 €
0.00 €
14,400.00 €
54,100.00 €
2019
39,700.00 €
4,000.00 €
14,400.00 €
58,100.00 €
2018
39,700.00 €
0.00 €
13,800.00 €
53,500.00 €
2017
39,700.00 €
0.00 €
13,800.00 €
53,500.00 €