Srdjan Popoviç
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
335,000.00 €
6,000.00 €
19,896.00 €
13,851.00 €
6,297.00 €
381,044.00 €
2018
320,000.00 €
6,000.00 €
22,642.00 €
13,851.00 €
6,297.00 €
368,790.00 €
2017
320,000.00 €
6,000.00 €
17,693.00 €
22,317.00 €
6,297.00 €
372,307.00 €
2016
404,000.00 €
10,000.00 €
6,109.00 €
14,584.00 €
6,000.00 €
440,693.00 €
2015
404,000.00 €
10,000.00 €
769.00 €
17,856.00 €
0.00 €
432,625.00 €