Zoran Todiç
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
77,100.00 €
9,221.56 €
13,916.70 €
100,238.26 €
2020
68,500.00 €
6,713.50 €
10,853.55 €
86,067.05 €
2019
68,500.00 €
1,255.00 €
14,249.00 €
84,004.00 €
2018
68,500.00 €
557.00 €
6,646.00 €
75,703.00 €
2017
68,500.00 €
557.00 €
6,646.00 €
75,703.00 €
2016
44,500.00 €
1,531.00 €
7,023.00 €
53,054.00 €