Goran Rakiç
(Ministër i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
445,000.00 €
10,000.00 €
50,000.00 €
23,136.00 €
2,400.00 €
7,200.00 €
537,736.00 €
2021
445,000.00 €
10,000.00 €
50,000.00 €
12,960.00 €
2,400.00 €
7,200.00 €
527,560.00 €
2020
445,000.00 €
10,000.00 €
50,000.00 €
12,969.00 €
2,400.00 €
7,200.00 €
527,569.00 €
2019
445,000.00 €
10,000.00 €
50,000.00 €
12,969.00 €
2,400.00 €
7,200.00 €
527,569.00 €
2018
445,000.00 €
10,000.00 €
50,000.00 €
15,360.00 €
0.00 €
7,200.00 €
527,560.00 €
2017
445,000.00 €
10,000.00 €
50,000.00 €
13,469.00 €
0.00 €
7,200.00 €
525,669.00 €
2016
445,000.00 €
10,000.00 €
50,000.00 €
15,350.00 €
0.00 €
7,200.00 €
527,550.00 €
2015
445,000.00 €
10,000.00 €
50,000.00 €
15,350.00 €
0.00 €
7,200.00 €
527,550.00 €